Hyvinkään musiikkiopiston asiakaskyselyt

Hyvinkään musiikkiopisto toteutti marras-joulukuussa 2021 kolme asiakaskyselyä, joiden tavoitteena oli tukea oppilaitoksen lakisääteistä itsearviointia (Laki taiteen perusopetuksesta 7 §) ja kehittää musiikkiopiston toimintaa. 

Nimettömänä vastattavat Google Forms -kyselyt lähetettiin sähköpostilla 
1) taiteen perusopetuksen perusopintojen oppilaille ja heidän huoltajilleen (vastauksia saatiin 82/376 = 22%) 
2) musiikkiopiston syventävien opintojen oppilaille (20/40 = 50%) ja
3) musiikkileikkikoulun eli muskarin asiakkaille (67/174 = 39%). 

Tarkemmin tuloksiin voit tutustua klikkaamalla tätä linkkiä