Hakeminen

ILMOITTAUTUMISLOMAKE > Hakeudu oppilaaksi AUKEAA MA 3.4.2023 KLO 9.00. ILMOITTAUDU OPINTOIHIN AJALLA 3.4.-5.5.2023

Soittimittain vapautuvat oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ilman oppilasvalintatestiä. Opinnot alkavat elokuussa 2023.

– muskariin
soitin- ja lauluopintoihin (taiteen perusopinnot ja avoin osasto)
– lapsikuoroon ja Hyvinkään nuorisokuoroon

Ilmoittautumislomakkeessa pyydämme valitsemaan pääsoittimen sekä kaksi varavaihtoehtoa.

Tutustu soitinvalikoimaamme https://www.hymo.fi/soiton-ja-laulun-opiskelu/ ja löydä oma suosikkisi!

Meillä voit musisoida:

  • muskarissa
  • soitto-opinnoissa
  • lauluopinnoissa
  • lapsikuorossa (maksuton muskarilaisille ja perusopintojen oppilaille)
  • Hyvinkään nuorisokuorossa

Hyvinkään musiikkiopisto täyttää instrumenttiopintojen vapautuvat oppilaspaikat ilmoittautumisjärjestyksessä, ilman oppilasvalintatestiä. Jonoon jäävät 7–10-vuotiaat hakijat pääsevät halutessaan heti Soittisryhmään ja lapsikuoroon. Instrumenttiopintoihin tähtääville on tarjolla oppilaspaikkoja erityisesti puhallinsoittimissa. Mahdollisuuksien mukaan musiikkiopisto tarjoaa paikan yksilöopetuksesta, mutta myös ryhmäopetus on opintojen alkuvaiheessa mahdollista.

Oppilaaksi pääsyyn vaikuttaa oppilaan kotikunta: Hyvinkään musiikkiopisto on tarkoitettu hyvinkääläisille lapsille ja nuorille. Hausjärveläisillä on oma kiintiönsä. Muista Suomen Musiikkioppilaitosten liiton (SML) jäsenoppilaitoksista siirtyvät oppilaat hyväksytään soittonäytteen perusteella ilman oppilasvalintatestiä.

Taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään kuuluvan instrumenttiopetuksen sopivin aloitusikä on 6–13-vuotiaana. Nuorimmat voivat hakeutua musiikkileikkikoulun ryhmiin tai mahdollisiin soitinvalmennusryhmiin (esim. kitara-, viulu-), vanhemmat avoimeen opetukseen tai tiettyihin puhallinsoittimiin sekä klassiseen lauluun.

Suzuki-opetus 

Suzuki-opetusta tarjotaan viulussa ja pianossa. Opetus on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Opetusmenetelmän perustana on soiva mielikuva musiikin ja soiton oppimisessa, ei nuotit. Harjoiteltavat kappaleet ovat cd:llä, jota kuunnellaan kotona osana opettelua.

Opetusmenetelmän kehitti japanilainen viulupedagogi Shinichi Suzuki. Hän oivalsi, että jokainen oppii helposti äidinkielensä kuulemalla omaa kieltään. Tähän ajatukseen pohjaten hän alkoi opettaa viulunsoittoa korvakuulolta.

Opettajan ja kodin välinen yhteistyö on tärkeää. Vanhemmat, tai yleensä toinen heistä, ovat mukana soittotunneilla. He ohjaavat lapsen harjoittelua kotona opettajan ohjeiden mukaan. Metodi vaatii perheiden sitoutumista, mutta tarjoaa lapselle ainutlaatuisen tavan oppia ja kehittyä soittajana. Vanhempien ei tarvitse olla soittotaitoisia, mutta lapsen opintojen myötä myös  vanhemmat oppivat pianon- tai viulunsoiton alkeita.

Kyseessä on metodi, joka sopii erityisen hyvin alle kouluikäisille lapsille. Lapset ilmoittautuvat musiikkiopiston laajan oppimäärän instrumenttiopetukseen, mutta voivat toivoa erityisesti pääsevänsä Suzuki-opetukseen. Opetusta on yleensä kaksi kertaa viikossa ja opetukseen voi sisältyä pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Laulu

Pop&jazz-laulu
UUTTA: Pop&jazz-laulunopetuksessa opitaan tyylinmukaista äänenmuodostusta ja esiintymistaitoja sekä tutustutaan rytmimusiikin moniin eri tyylilajeihin. Oppilaat pääsevät jo opintojen alussa esiintymään erilaisissa konserteissa ja tapahtumissa. Opintojen edistyessä oppilaat voivat laulaa erilaisten kokoonpanojen solisteina. Pop&jazz-laulua voi opiskella pää- tai sivuaineena. Sopiva aloitusikä pop&jazz-laululle on noin 12-17 vuotta.

Klassinen laulu
Klassisissa lauluopinnoissa oppilas kehittää omaa yksilöllistä instrumenttiaan, opettelee hengitystekniikkaa ja laajentaa musiikillista ilmaisukykyään. Ohjelmistoa painotetaan oppilaan persoonallisuuden, mieltymysten ja äänen ominaislaadun mukaan. Lauluopinnoista on hyötyä äänen kestävyyden ja selkeyden kannalta myös puheessa. Aikaisemmat soitinopinnot sekä musiikin perusteiden opinnot ovat hyvä pohja klassisen laulun aloittamiselle. Sopiva aloitusikä lauluopinnoille on noin 15–19 vuotta.

Avoin opetus

Avoimen opetuksen instrumenttiopetukseen, joka on omakustanteista ja siksi kalliimpaa, voi osallistua jokainen omien kykyjensä ja halujensa mukaan. Opetusta järjestetään pääasiassa laulussa, mutta myös muut instrumentit ovat mahdollisia musiikkiopiston resurssien mukaan. Oppilaspaikkoja on rajoitetusti.

Musiikkiopisto sitoutuu oppilaspaikan antamiseen vain lukuvuodeksi kerrallaan, ja jatkosta sovitaan aina erikseen opettajan ja rehtorin kanssa keväällä lukuvuoden päättyessä. Avoimen opetuksen paikkoja voi tiedustella myös kesken lukuvuotta, varsinkin kevätlukukauden alussa.

Oppimisen edellytykset

Pianonsoiton aloittavat sitoutuvat hankkimaan akustisen pianon kotiin ensimmäisen lukukauden aikana. Musiikkiopistolta voi vuokrata joitakin jousisoittimia ja puhaltimia harrastuksen alkuvaiheeseen. Opettaja auttaa ja neuvoo soittimen hankinnassa. Soittotuntien lisäksi opintoihin kuuluu yhteissoittoa ja musiikin perusteiden opintoja yli 10-vuotiaille.

Soittamaan oppiminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Perheet sitoutuvat hankkimaan lapselle soittimen ja tarvittavat nuottivihkot. Opiskelu musiikkiopistossa tarkoittaa siis 1–3 viikoittaista käyntiä musiikkiopistolla sekä omaa päivittäistä harjoittelua kotona.

Hyvinkään musiikkiopisto tarjoaa kotoisan paikan oppia soittamaan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Musiikkiopistolla soitetaan sekä musisoidaan yhdessä muiden kanssa, ja musiikkiopistolla tapaa samanhenkisiä kavereita. Tervetuloa musiikin maailmaan!