Maksut

Lukukausimaksut ja muut oppilasmaksut 1.1.2023 alkaen

Perus- ja syventävät opinnot
(sisältäen pääaineen instrumenttiopetuksen, musiikin perusteiden opinnot sekä yhteismusisointia orkestereissa/yhtyeissä/pienemmissä kokoonpanoissa)
60 minuuttia pääaineen opetusta / vko288 €
45 minuuttia pääaineen opetusta / vko257 €
Sivuaine
30 minuuttia opetusta / vko175 €
lisätty opetus, 15 minuuttia / vko (anomuksesta/rehtorin päätös)113 €
sisaralennus; 1. sisarus normaali maksu, seuraavat sisarukset 15 % alennus varsinaisesta maksusta
Syventävien opintojen rinnakkaislinja373 €
Nuorisokuoro32 €
Muskari
Muskariryhmä 30 min 100 €
Muskariryhmä 45 min152 €
Muskariryhmä 60 min180 €
Sisarus- ja perheryhmä (2 lasta + aikuinen)240 €
Lapsikuoro opiston ulkopuolisilta100 €
Avoimen osaston opetus
(yksilöopetus)
45 min/vko opetusta / 15 vkoa820 €
30 min/vko opetusta / 15 vkoa550 €
Valmennusryhmät283 €
Kirjaamismaksu uusilta oppilailta30 €
Huomautusmaksu maksamattomista laskuista5 €
Soitinvuokra / lukukausi60 €
Soitinvuokra ulkopuoliselle oppilaalle / lukukausi100 €
Materiaalimaksu15 €
Opiston ulkopuoliset tasosuoritukset120-220 €
Ulkopuoliset oppilaat (mupe, orkesteri)110 €

Laskutuskäytännöt

Laskut tulevat ensisijaisen huoltajan sähköpostiin osoitteesta Eivastausta@fivaldi.net. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla. Ennakkomaksu 60 € laskutetaan perus- ja syventävien opintojen oppilailta kesäkuussa. Syyslukukauden maksut laskutetaan syyskuussa (ennakkomaksu vähennetään) ja kevätlukukauden maksut helmikuussa. Muskarin lukukausimaksut laskutetaan helmi- ja syyskuussa. Avoimen osaston oppilaat saavat syys- ja kevätlukukauden maksut jaettuna kahteen erään (elo- ja lokakuu sekä helmi- ja maaliskuu).

Oppilaspaikkaan sitoudutaan koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ja ennakkomaksua ei palauteta, jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukukauden ellei oppilaspaikkaa ole peruttu kirjallisesti toimistoon ennen laskun heinäkuista eräpäivää.

Maksamattomasta laskusta Visma Duetto Oy lähettää huomautuksen huoltajan kotiosoitteeseen. Mikäli lasku on tämänkin jälkeen maksamatta, se menee ulosottoon ilman tuomiota tai päätöstä. Ulosottoperuste: Laki taiteen perusopetuksesta 633/98 12§, oppilailta perittävät maksut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Kotikunta

Hyvinkään musiikkiopiston opinnot on tarkoitettu hyvinkääläisille lapsille ja nuorille. Hausjärveläisille on varattu 10 oppilaspaikkaa. Oppilaan tulee ilmoittaa kotikuntansa muuttumisesta opistoon. Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka menetetään sen lukukauden lopussa milloin kotikunta on pysyvästi muuttunut. Oppilas voi tällöin siirtyä opiskelemaan omakustanteiselle avoimelle osastolle.

Vapaaoppilaspaikat

Hallitus voi myöntää hakemuksesta vapaaoppilaspaikan perus- tai syventävien opintojen oppilaalle. Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä musiikkileikkikoulun, rinnakkaislinjan, ensimmäisen vuoden eikä avoimen osaston opiskelijoille. Vapaaoppilaspaikan hakulomakkeita on saatavana toimistosta elokuussa. Vapaaoppilaspaikat käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa. Myöhästyneitä tai kesken lukuvuoden tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjallisesti. Alennus koskee ainoastaan pääaineen lukukausimaksua.