Oppilaan opas

Päivitetty 6.3.2024 Reima Raijas

Yhteystiedot ja viestintä

Hyvinkään musiikkiopiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Musiikkiopiston viestintäkanavia ovat sähköposti ja nämä kotisivut. Ajankohtaisista asioista lähetetään tiedotteita sähköpostitse. Ilmoitathan perheenne muuttuneet sähköpostiosoitteet toimistoon! Hyvinkään musiikkiopisto löytyy myös Facebookista. Sivun tehtävänä on kertoa musiikkiopiston ajankohtaisista konserteista ja tapahtumista.

Lukuvuoden aloittaminen

Lukuvuoden 2024-2025 opetus alkaa maanantaina 12.8.2023. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin tuntien sopimiseksi viikolla 32. Oman muperyhmäsi ja muut opintotietosi voit tarkistaa Eepoksesta https://hymo-opp.eepos.fi > Minulla on tunnukset. 

Oppilaat aloittavat mupe-opinnot sinä lukuvuonna, jona täyttävät 10 vuotta. Mupeopintoihin pääsevät myös kaikki uudet oppilaat, jotka ovat yli 10-vuotiaita. Musiikin perusteita opitaan myös oman soiton- tai laulunopettajan kanssa. Mupe-opetus tapahtuu ryhmissä. Ryhmien aikataulut löytyvät Eepos-tietokannasta ja opiston ilmoitustaululta. Orkesteri aloitetaan yleensä 2. tai 3. opiskeluvuotena. Lisätiedot ja lukujärjestykset löytyvät täältä .

Kun aloitat opiskelusi musiikkiopistossa, saat Eepos-tietokantaan itsellesi oman tilan nimeltään Perusopintojen lukuvuosiarviointi. Lukuvuosiarviointiin opettajat merkitsevät sanallisen arvioinnin lukuvuoden lopussa. Syventäviin opintoihin siirtyessäsi saat Eepokseen tilan nimeltä Syventävien opintojen lukuvuosiarviointi.

Lukukaudet ja loma-ajat

Musiikkiopiston lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta seuraten Hyvinkään koulujen lukukausia.

Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat

Lukukausimaksu sisältää henkilökohtaisen opetuksen, musiikin perusteiden ryhmäopetuksen sekä yhteismusisointiopetuksen orkesterissa tai yhtyeessä. Lukukausimaksun yhteydessä laskutettava materiaalimaksu sisältää musiikkiopistolla otetut nuottikopiot. Lukukausimaksu ei sisällä muita opetusmateriaalihankintoja, kuten nuottikirjat, musiikin perusteiden oppikirjat, nuottiviivastovihkot ja nuottitelineen yms.

Lukukausimaksut lähetetään sähköpostilla huoltajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kolme kertaa vuodessa, syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä (kesäkuussa ja syyskuussa, avoimen opetuksen oppilaat elokuussa ja lokakuussa, kevätlukukausi yhdessä erässä tammikuussa). Voimassa olevat lukukausimaksut lisätietoineen löydät tästä: Maksut. Oppilaan maksun tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle.

Elokuussa on mahdollista anoa lukuvuodeksi kerrallaan alennusta lukukausimaksuista tai vapaaoppilaspaikkaa musiikkiopiston hallitukselta taloudellisin perustein. Anomuslomake liitteineen (todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisen puolen vuoden ansiotuloista) toimitetaan talouspäällikölle syyskuun alkuun mennessä.

Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä musiikkileikkikoulun, rinnakkaislinjan, ensimmäisen vuoden eikä avoimen osaston opiskelijoille. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kerran vuodessa. Vapaaoppilaspaikat käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa. Myöhästyneitä tai kesken lukuvuoden tulevia hakemuksia ei käsitellä. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjallisesti. Anomuslomakkeita on saatavana musiikkiopiston toimistosta.

Osallistuminen opetukseen ja poissaolot

Oppilaan velvollisuus on käydä oppitunneilla säännöllisesti ja noudattaa Hymon sääntöjä sekä hallituksen ja opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä. Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos puuttuu poissaoloihin. Hyväksyttäviä syitä poissaoloon ovat esimerkiksi sairaus tai rehtorin myöntämä muu erityislupa.

Sairaana (esim. flunssa tai vatsatauti) ei tartuntariskin vuoksi saa tulla tunneille. Etäopetusta voidaan tarvittaessa toteuttaa yksittäistapauksissa opettajan harkinnan mukaan. Kaikista poissaoloista on ilmoitettava etukäteen mieluiten suoraan opettajille (myös mupe-opettajalle ja orkesterin johtajalle). Yksittäisiä tunteja voidaan tarvittaessa pitää etäopetuksena opettajan ja oppilaan & huoltajan yhteisellä sopimisella. Lomamatkoista ja muista etukäteen suunniteltavissa olevista poissaoloista on sovittava hyvissä ajoin kaikkien omien opettajien kanssa.

Mikäli joudut joskus olemaan poissa peruskoulun tunneiltasi esimerkiksi opintosuorituksen tai esiintymistilaisuuden takia, saat omalta opettajaltasi ajoissa tiedon ajankohdasta. Vanhemmat ilmoittavat poissaolosta koululle Wilman kautta. Mikäli oppilas peruu soittotuntinsa, ei opettajalla ole tunnin korvausvelvollisuutta. Jos opettaja joutuu siirtämään soittotunnin, on oppilaalla oikeus saada korvaava tunti. Opettajan sairastumistapauksissa musiikkiopisto pyrkii ilmoittamaan oppitunnin peruuntumisesta tekstiviestillä oppilaalle/huoltajalle. Pidä aina omat puhelinnumerotietosi ajan tasalla opiston toimistossa.

Älä jätä koskaan luokkasi ulkopuolelle mitään arvoesineitä (kännykkä, lompakko, avaimet tms.) takin taskuihin tai reppuusi, vaan ota ne mukaasi luokkaan! Musiikkiopisto ei vastaa naulakoihin jätetyistä tavaroista. Käytä opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko. Pidä kännykkäsi aina suljettuna tai äänettömällä oppituntien aikana. Muista pestä kätesi ennen soittotunnin alkua.

Opetussuunnitelma eli OPS

Musiikkiopistossa opiskellaan opetussuunnitelman mukaisesti. OPSissa on kuvattu muun muassa oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot, opetuksen tavoitteet, opintojen rakenne sekä opetusjärjestelyt.

Opintojen jatkamis- tai lopettamisilmoitus

Jokaisen oppilaan on tehtävä sähköinen jatkamis- tai lopettamisilmoitus keväisin ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan opintojen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvät asiat. Lomakkeella anotaan sivuainetta sekä annetaan palautetta ja toivomuksia rehtorille.

Välivuoden myöntämisperusteita ovat ulkomaille muutto tai sairaus. Opinto-oikeuden säilyttäminen edellyttää, että jatkamisilmoitus on tehty määräaikaan mennessä.

Opinto-ohjaus ja opintojen yksilöllistäminen

Opintojen edetessä vastaan saattaa tulla erilaisia kysymyksiä. Käänny rohkeasti oman opettajasi puoleen, joka toimii opinto-ohjaajanasi. Isommissa pulmissa saat apua myös apulaisrehtorilta ja rehtorilta.

Musiikkiopiston konsertit

Tärkeä osa musiikkiopintoja on esiintyä konserteissa ja kuunnella toisten esityksiä. Musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa järjestetään ympäri lukuvuoden paljon oppilaskonsertteja sekä opettajien ja muiden ammattimuusikoiden konsertteja. Oppilailla on vapaa pääsy lähes kaikkiin Hymon konsertteihin. Konsertteja järjestetään myös Hyvinkään kirkoissa, kaupungintalolla sekä Hyvinkääsalissa (ks. alla “Hyvinkääsalin konsertit”).

Konserttikalenterin ja konserttimainokset löydät opiston ilmoitustauluilta ja kotisivuilta. Toivottavaa on, että konserteista ei lähdetä kesken pois.

Musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa järjestetään lyhyitä “Tomuja”, eli torstain musiikkituokioita. Nämä ovat harjoituskonsertteja joista kertyy hyödyllistä esiintymiskokemusta. Musiikkihetkiin on kaikilla vapaa pääsy.

Mikäli esiinnyt muualla kuin musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa, kuten koulussasi, muistathan kertoa siitä aina myös soitonopettajallesi.

Hyvinkääsalin konsertit

Jokainen Hyvinkääsalille tulija tarvitsee yleensä lipun turvallisuusmääräyksien vuoksi. Myös katsomoon tulevat esiintyjät tarvitsevat yleensä lipun. Hyvinkääsalissa pidettävien konserttien pääsyliput voi ostaa etukäteen Lippupisteestä tai tuntia ennen konserttia Hyvinkääsalin lipunmyynnistä. Musiikkiopiston oppilaat saavat vapaaliput opistolta: orkesterien jäsenille liput jakaa harjoituksissa orkesterin johtaja, muut noutavat omansa opiston toimistosta viikkoa ennen konserttia.

Vanhempien, sisarusten ja muiden konserttiin tulijoiden on ostettava pääsylippu joko etukäteen Lippupisteestä tai ennen konsertin alkua Hyvinkääsalin lipunmyynnistä. Vapaa pääsy -konsertteihin jaetaan lippuja musiikkiopiston toimistosta viikkoa ennen konserttia.

Konserttikortti

Voit pyytää opettajaltasi konserttikortin. Tavoitteena on, että keväällä kortissasi on vähintään kolme merkintää konserttikäynneistä. Käydessäsi kuulijana konserteissa saat opettajaltasi merkinnän konserttikorttiisi. Konserttikortti näytetään keväällä omalle pääaineen opettajalle ja jos olet kerännyt korttiisi vähintään viisi leimaa, osallistut arvontaan!

Konserteissa käyminen ja toisten oppilaiden esitysten kuunteleminen kuuluvat tärkeänä osana musiikin harrastamiseen. Kun esiinnyt oppilasillassa ja myös kuuntelet sen loppuun asti, se hyväksytään sekä esiintymis- että kuuntelumerkinnäksi.

Hyvinkään musiikkiopiston järjestyssääntö

Hyvinkään kaupungin peruskoulujen yhteiset järjestyssäännöt 1–7 & Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistyksen hallituksen vahvistamat järjestyssäännöt 8–11

 1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita musiikkiopistossa.
 2. Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.
 3. Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.
 4. Annan työrauhan kaikille.
 5. Suoritan tehtäväni tunnollisesti.
 6. Pidän hyvää huolta yhteisistä tiloista sekä omista ja toisten tavaroista.
 7. Käytän kännykkää tai elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.
 8. Käyn oppitunneilla säännöllisesti ja opiskelen tavoitteellisesti opetussuunnitelman mukaisesti. Jos olen poissa yli kolme kertaa lukukauden aikana, oppilaitos puuttuu poissaoloihin.
 9. Ilmoittaudun lukuvuoden alkaessa ja teen opintojen jatkamisilmoituksen määräaikaan mennessä.
 10. Huoltajani maksaa säädetyt oppilasmaksut määräajassa. Ymmärrän, että lukukausimaksu pitää maksaa täysimääräisenä, vaikka keskeyttäisin opintoni kesken lukukauden.
 11. Hyvinkään musiikkiopisto on savuton oppilaitos. Tupakointi on kielletty musiikkiopiston sisätiloissa sekä piha-alueella. Noudatamme savuttomuutta myös muissa opetuspisteissä.

Noudatan yllä lueteltuja sääntöjä sekä hallituksen ja opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä ja ohjeita. Jos en noudata sääntöjä, siitä voi seurata oppilaspaikan menettäminen.

Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys

Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on musiikkiopiston virallinen ylläpitäjä. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee neljän vuoden välein maaliskuussa musiikkiopiston hallituksen, joka vastaa opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä oppilaitoksen hallinnosta.

Soitinsäätiö

Soitinsäätiö sai alkunsa vuonna 1986, jolloin Hyvinkään musiikkiopiston entinen oppilas, nyttemmin Berliinin Filharmonikkojen kontrabasisti Esko Laine lahjoitti säätiön perustamiseksi yli satavuotiaan kontrabassonsa ja hänen vanhempansa Veikko ja Riitta Laine loput tarvittavasta 100.000 markan pääomasta. Tämä maassamme ainutlaatuinen soitinpankki on pystynyt tarjoamaan nuorten lahjakkaiden musiikkiopiston oppilaiden käyttöön soittimia, jotka ovat auttaneet heitä etenemään harrastuksessaan, yhä useammat jopa ammattimuusikoksi asti. Alusta pitäen on ollut ajatuksena kerätä varoja soittimiin musiikin avulla, paikallisten yritysten ja yleisön tuella. Tätä tukea säätiö on myös kiitettävästi saanut ja uskoo siihen tulevaisuudessakin. Säätiön hallituksena toimii Hyvinkään musiikkiopiston hallitus ja asiamiehenä musiikkiopiston rehtori.

Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiö on hyväntekeväisyyskonserteillaan pystynyt hankkimaan omistukseensa toistakymmentä soitinta. Säätiö on saanut lahjoituksia paikallisilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä ja ottaa kiitollisuudella vastaan lahjoituksia tilille NDEAFIHH FI15 1029 3006 1032 86.