Muskari

Uusien muskarilaisten ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on 3.4.-5.5. 2023. ILMOITTAUTUMISLOMAKE > Hakeudu oppilaaksi AUKEAA 3.4.2023 klo 9.00.

Lukujärjestys lukuvuodelle 2023-2024 löytyy täältä: https://www.hymo.fi/muskarin-lukujarjestys/ Tässä alla olevassa kuvassa näkyy vielä meneillään olevan kevään lukujärjestys.

Nykyisten muskarilaisten jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on 13.-31.3.2023. Täytä muskarin jatkoilmoittautumislomake Eepoksessa > Minulla on tunnukset. Mahdollisissa tunnusongelmissa otathan yhteyttä toimisto@hymo.fi.

Tule mukaan muskariin laulamaan, soittamaan, liikkumaan ja loruttelemaan! Muskariopetus kehittää lapsen itseilmaisua, luovuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Samalla luodaan valmiudet musiikin monipuolisen harrastamiseen.

Opetuspaikat:

  • Hiidenkiukaan päiväkoti, Hiidenkiukaantie 2
  • Hyvinkään musiikkiopisto, Hyvinkäänkatu 1 (luentosalit ja kamarimusiikkisali)
  • Hangonsillan päiväkoti, Suutarinkatu 4
  • Punaojan päiväkoti, Saviojantie 1
  • Päiväkoti Norlandia-Otava, Kirvesmiehenkatu 12

Muskariryhmät

Perhe- ja sisarusryhmät 45 min viikossa

Vauvat, 1-vuotiaat, 2-vuotiaat ja 0-3-vuotiaat sisarukset

Perheryhmiin osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Muskaritunti on hetki, joka piristää kiireisenkin perheen arkea. Silloin on lupa sylitellä, kutitella, nauraa ja höpsiä.

Leikkiryhmät 30–45 min viikossa

3-, 4- ja 5-vuotiaat

Leikkiryhmissä 3–5-vuotiaat lapset totuttelevat käymään ryhmässä ilman omaa aikuista. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin ja liikkeen kautta. Loru- ja lauluvarastoa kartutetaan käyttämällä sekä uusia että vanhoja lastenlauluja.

Soitinryhmät, soittis, kuorot ja erityisryhmä 30–60 min viikossa

Soitinryhmät 6-vuotiaille ja soittis 7–10-vuotiaille

Soitinryhmissä 6-vuotiailla on soittimena joko viisikielinen kannel, ukulele tai nokkahuilu & pitkähuilu. Tunneilla harjoitellaan nuottikuvan hahmottamista sekä pienten soittoläksyjen kotiharjoittelua.

Soittis on tarkoitettu 7–10-vuotiaille. Opettajana on Reeta Nikkola. Soittiksessa lapsia rohkaistaan äänen ja liikkeen avulla spontaaniin improvisointiin, joka kehittää itseilmaisua ja musiikillista luovuutta sekä antaa valmiuksia musiikin perusopinnoille. Soittiksessa vierailee myös musiikkiopiston soitonopettajia esittelemässä eri soittimia, jolloin tutustutaan tarkemmin eri soittimiin.

Laulava sävel -kuorot  5‒7-vuotiaille ja 8‒12-vuotiaille

Kuorot harjoittelevat musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa keskiviikkoisin klo 16‒17 (8‒12-vuotiaat) ja 17‒17.45 (5-7-vuotiaat). Jos kuoroihin ilmoittautuu paljon laulajia, voidaan perustaa useampia ryhmiä ja aikatauluja muuttaa. Kaikki pääsevät mukaan ilman laulukoetta! Ainoa pääsyvaatimus on iloinen laulumieli. Lukukausimaksu on 100 € musiikkiopiston ulkopuolisilta. Muskarin oppilaille kuoro sisältyy oppilasmaksun hintaan, eli kuoroon voivat osallistua 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat oman muskariryhmän lisäksi. Ilmoittautumiset kuorolomakkeella osoitteessa Eepos: Hyvinkään musiikkiopisto

Erityisryhmä 7‒11-vuotiaille

Muskarissa toimii maanantaisin ryhmä erityistarpeisille lapsille. Mukaan otetaan neljästä kuuteen oppilasta ja opetus voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös pienemmissä ryhmissä tai 30 min kestoisena pariopetuksena. Ryhmässä musisoidaan yhdessä tutustuen soittamiseen, kuunteluun, liikkeeseen ja äänenkäyttöön ja pidetään yllä tekemisen meininkiä! Soitonopetuksessa käytetään kuvionuottijärjestelmää. Lassi Salin toimii ryhmän opettajana.

Muskarin opettajat

Muskarin opettajina toimivat kevätlukukauden 2023 loppuun Reeta Nikkola, Hanna Torhamo, Linda Toivanen ja Lassi Salin.

Opettajien yhteystiedot:
etunimi.sukunimi(at)hymo.fi

Opetus- ja loma-ajat

Syyslukukauden 2023 opetus alkaa 14.8. ja päättyy 22.12.2022 (syysloma viikko 42). Kevätlukukauden 2024 opetus alkaa 8.1. ja päättyy 30.5.2024 (talviloma viikko 8).

Muskarin lukukausimaksut 1.1.2023 alkaen

Muskari 45 min (myös 1 lapsi + aikuinen sisarus- ja perheryhmässä)152 €
Muskari 30 min 100 €
Sisarus- ja perheryhmä (2 lasta + aikuinen)240 €
Lapsikuoro (ulkopuolisilta) 100 €

Lukukausmaksu peritään syys- ja kevätlukukausilta erikseen. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.

Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle.

Sähköinen laskutus

Lasku lähetetään ensisijaisen huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin syyslukukauden osalta yhdessä erässä syyskuussa ja kevätlukukausi yhdessä erässä tammikuussa.

Lasku saapuu sähköpostilaatikkoosi osoitteesta Eivastausta@fivaldi.net. 

Huomautusmaksut ja perinnän hoitaa Visma Duetto

Ilmoittautuminen

Uusien muskarilaisten ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on 3.4.-5.5. 2023. ILMOITTAUTUMISLOMAKE > Hakeudu oppilaaksi AUKEAA 3.4.2023 klo 9.00.

Nykyisten muskarilaisten jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 on 13.-31.3.2023. Täytä jatkoilmoittautumislomake Eepoksessa. Mahdollisissa tunnusongelmissa otathan yhteyttä toimisto@hymo.fi.