MISTÄ UUDET TILAT HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTOLLE?

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2017, että se vuokraa musiikkiopistolle uudet tilat Rentto Oy:n Areenasta. Rakennushanke kaatui ja musiikkiopisto jäi tuuliajolle osittain toteutuneiden päätösten keskelle. Vuokrasopimus nykyisistä tiloista päättyy vuonna 2027, mikä tarkoittaa uhkaa 700 oppilaan ja 50 työntekijän tulevaisuudelle. Missä 19 500 vuosittaista opetustuntia toteutetaan jatkossa?

Musiikkiopistoa on soviteltu viimeisen 40 vuoden aikana eri paikkoihin useiden tilaohjelmien myötä. Tällä hetkellä kaupungissa pohditaan monien tilojen käyttömahdollisuuksia. Nyt on oikea aika tehdä kauaskantoinen päätös musiikkiopiston tiloista ja turvata lakisääteistä koulutusta antavan oppilaitoksen toiminta tämän päivän ja tulevaisuuden hyvinkääläisille. 

Hyvinkään lukio ja Hyvinkään opisto elävät sopuisaa ja taloudellista yhteiskäyttöarkea Kipinän tiloissa. Voisiko musiikkiopisto esimerkiksi siirtyä tulevaan Hangonsillan kouluun täydentämään uuden rakennuksen monipuolista käyttöä? Yhteiskäyttö myös vähentäisi merkittävästi musiikkiopiston tarvitsemia omia tiloja. 

Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelma on leikannut musiikkiopiston saamaa avustusta 20 prosenttia vuosien 2021-2023 aikana. Tämän seurauksena toimintaa on supistettu ja taloutta sopeutettu. Oppilasmaksuja on pyritty nostamaan kohtuullisesti, jotta harrastus on säilynyt tasa-arvoisena ja mahdollisimman monen saavutettavissa. 

Musiikkiopisto saa valtiolta tukea toimintaansa noin 970 000 euron vuositasolla. Jos toiminta supistuu tästä edelleen, myös valtionosuus vähenee.

Musiikkiopisto on uudistunut merkittävästi viime vuosina ja opiskelemaan pääsee nykyisin ilman pääsykokeita. Rytmimusiikin opetuksen myötä opetustarjonta on laajentunut entisestään. 

Opetusta tarjotaan myös erilaisille oppijoille ja liikuntamuskari yhdistää perheiden liikunta- ja musiikkiharrastuksen.

Oppilaitos tuottaa vuosittain yli 100 konserttia ja kuulijoita oli viime lukuvuonna yli 8 000. Tänä keväänä Hymo Stagella -konserttikiertue toi musiikin iloa yhdeksään hyvinkääläiseen alakouluun 2.000 oppilaalle.

Erilaiset harrastukset ja mielekäs vapaa-ajan toiminta ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille. Turvallinen ja pitkäjänteinen musiikin harrastaminen edesauttaa lapsen ja nuoren kehitystä sekä oppimista. Yhdessä soittaen ja laulaen luodut ihmissuhteet kantavat läpi eliniän.

Hyvinkään musiikkiopisto on ollut 66 vuotta osa kaupungin koulutus- ja kulttuuritarjontaa. Me haluamme edelleen tarjota laadukasta musiikkikoulutusta hyvinkääläisille. 

Musiikkiopiston toimintaedellytysten ja rahoituksen varmistaminen vaativat yhteisen näkemyksen. Vetoamme, että Hyvinkään kaupungin viranhaltijat ja päättäjät edistävät sellaista musiikkiopiston tilaratkaisua, joka turvaa musiikkiopiston tulevaisuuden.

Hyvinkäällä 31.5.2023

Risto Kinnunen

      puheenjohtaja

      Matti Heikkilä, Markku Karvinen, 

      Marjatta Liutu, Minna Lumme,  

      Riitta Miettinen, Lauri Vaahtoranta, 

      Virpi Vihanta, Tuomo Virtanen

      Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitus 

      Sanna Ratia

      musiikkiopiston rehtori

Artikkeli on julkaistu Aamupostissa 31.5.2023. Voit kommentoida artikkelia vieraskirjassamme: https://www.hymo.fi/elakoon-hymo/