Kysely hyvinkääläisille Hyvinkään musiikkiopistosta

Anonyymi Google Forms -kysely toteutettiin 28.10 – 13.11. 2022. Kysely lähetetiin 269
sähköpostiosoitteeseen, jotka on julkaistu Hyvinkään kaupungin, seurakunnan,
yhdistysten, TPO-toimijoiden, harrastustoimijoiden, ym. ylläpitämillä nettisivuilla, kuten esimerkiksi https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/harrasta-hyvinkaalla/.

Kysely lähetettiin ensin suoraan sähköpostiosoitteisiin 28.10. ja vielä toisen kerran 8.11.
sähköpostiviestinä, jossa kiitettiin jo vastanneita ja annettiin muistutuksena
linkki kyselyyn niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet, mutta haluaisivat vastata.

28.10. – 7.11. saatiin 43 vastausta ja 8.11. – 13.11. 17 vastausta. Vastauksia saatiin yhteensä 60, eli vastausprosentti oli 22%. Vastaajista 29 (48%) kertoi mitä tahoa tai organisaatiota edustaa. Voit tutustua kyselyn tuloksiin tästä linkistä: Kysely hyvinkääläisille Hyvinkään musiikkiopistosta