Tiedote 3.4.2020: Etäopetus Hyvinkään musiikkiopiston musiikkileikkikoulussa


Hyvinkään musiikkiopisto on siirtynyt lähiopetuksesta etäopetukseen vallitsevan poikkeustilan takia. Opettajamme ja oppilaamme ovat nopeasti omaksuneet musiikin etäopetuksen monipuoliset työvälineet ja -tavat.  

Muskarimme etäopetuksessa hyödynnetään videoituja opetustuokioita, joita lasten on helppo kodeissa seurata. Opetusvideoiden kesto on lyhyempi kuin lähiopetuksen tunti, koska videoilla ei ole pedagogisesti tarkoituksenmukaista toistaa lähiopetustunnin kaikkia toimintoja, kuten erillisiä alkulauluja kaikille ryhmän lapsille, soittimien jakamisia ja keräämisiä, laulujen ja liikkeiden kertauksia, jne. Tällainen ei olisi kiinnostavaa kuvaruudulta katsottuna. Sen sijaan orientoituminen muskarihetkeen, kuten kodin välineistä soittimien etsiminen, on jo osa etämuskaria. Jokaisen opetusvideon sisältö on erikseen suunniteltu vastaamaan juuri kyseisen opetuskerran tavoitteita. Videon voi katsoa monta kertaa, mikä vahvistaa lapsen oppimista. Videoihin voi myös kernaasti palata myöhemmin, koska kertyvät videot jäävät perheiden käyttöön koko lukukauden ajaksi. Lisäksi opettajat antavat kullekin ikäryhmälle soveltuvia lisätehtäviä tukemaan opetuskokonaisuutta sekä ohjeistavat muskariopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita tukevaan toiminnallisuuteen kotona. 

On lapselle tärkeää, että perheet ovat mukana musiikkituokioissa. Monet perheet ovat kokeneet, että tutun muskariopettajan kohtaaminen videolla on ollut suuri ilon hetki ja ensiarvoisen tärkeää lapsen viikkorytmissä juuri tänä aikana.  

Vaikka joudumme nyt väliaikaisesti välttämään lähikontakteja, on opetuksen vuorovaikutuksellisuus ja jokaisen ikäryhmän kehitysvaihetta ymmärtävä pedagoginen lähestymistapa myös etäopetustyön lähtökohtana. Varhaisiän musiikkikasvatuksen asiantuntijaopettajamme antavat myös eri tavoin palautetta muskarilaisille. Lapset voivat esimerkiksi lähettää piirustuksia, kuvia ja videoita opettajalle ja opettaja vastaa näihin.   

Heti, kun olosuhteet sen turvallisesti sallivat, siirrytään muskarissa taas lähiopetukseen. Etäopetuksesta saadut hyvät kokemukset voivat osaltaan rikastuttaa Hymon muskarin kehittämistä tulevaisuudessa.  

Ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on alkanut osoitteessa https://hymo-opp.eepos.fi   Lisätietoa: www.hymo.fi/muskari

Mukavaa kevättä kaikille!

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajat

Linda Aaltonen, Reeta Nikkola, Outi Pekkarinen

Reima Raijas, apulaisrehtori