Hyvinkään nuorisokuoro on aloittanut toimintansa

Nuorisokuoro on tarkoitettu 13–19-vuotiaille laulajille. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 Puolimatkan koululla johtajinaan Anna Kinnunen ja Noora Vuorenmaa. Kaikki pääsevät mukaan ilman laulukoetta. Lukukausimaksu 30 €. Opinnot toteutetaan Hyvinkään musiikkiopiston, Hyvinkään lukioiden ja Hyvinkään Opiston yhteistyönä. Nuorisokuoron opinnot voidaan sisällyttää musiikkiopiston vapaavalintaisiin opintoihin tai yhteismusisointiin tai niillä voi hyväksilukea kaksi lukion kurssia lukuvuonna 2019-2020.